Velkommen til Norsk Dampselskap!
Registrer deg som medlem i skjema under. Minner om at det er 18 års aldersgrense i foreningen.


Medlem
Personvernerklæring
personvernerklæring Les
Taushetserklæring Les
Samtykker
Ja, jeg samtykker i å motta elektronisk informasjon fra foreningen angående produkter, tjenester og arrangementer som er relevant i forhold til formålet med medlemskap i foreningen.
Samtykke til elektronisk informasjon
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.